Vad är Fridykning?

Har du hört talas om Fridykning men fortfarande undrar vad det innebär?

Kanske har du sett den nya Avatarfilmen, den senaste Black panther eller kanske till och med Luc Bessons film, det stora Blå (som startade allt). I alla dessa filmer så används fridykare och dessas kunskap om dyk på ett andetag.

Och du har med stor sannolikhet sett fridykare interagera med havens stora djur, som hajar, valar eller delfiner!

Du kanske har en vag känsla att fridykning kan vara en djup mental och fysisk utmaning? I mångt och mycket så är det rätt, Fridykning, rätt utövat, är nära besläktat med Yoga, meditation och andra sätt att behärska (och förstå) kroppens begränsningar och möjligheter.

Oavsett varför du är här, vi kan hjälpa dig att hitta rätt och få en chans att uppleva Fridykning!

Så, vad är fridykning?

Fridykning är, helt enkelt, alla undervattensaktiviteter som man gör på ett andetag, utan artificiella hjälpmedel..
Till skillnad från sportdykning som använder komprimerad luft i tankar för att se världen under ytans så använder vi bara den luft vi kan ta med oss ner i våra lungor, på ett enda djupt andetag.

Vem som helst kan lära sig fridykning, vi människor är faktiskt ganska bra på det. Fridykning är en fråga om avslappning och kontroll, du måste vara avslappnad i både kropp och själ, ha förtroende för din egen förmåga och lita på att har förmågan.

Mer avslappning betyder mindre syreförbrukning, vilket leder till minskad CO2 produktion (CO2 är det som triggar olika reflexer i kroppen som skapar obehag vid dykning) som i sin tur betyder längre och mer lutningsbara dyk

På en fridykarkurs får du en chans att prova djup avslappning, släppa jobbiga tankar, olika andningstekniker och att förstå och hantera de obehag man kan uppleva under andhållning. Under ledarskap kan nästan vem som helst hålla andan i flera minuter, och dyka till djup på 20 meter, och mer.

Olika typer av fridyking

Fridykning kan utövas på olika ställen, i Sverige är det primärt i pool men på västkusten så är det även i havet (mest på grund av Östersjöns dåliga sikt och brist på djurliv). Men även sjöar och stenbrott används till vissa delar, man tager vad man haver…

Vi här i Helsingborg har otroligt bra förutsättningar för dykning i allmänhet. Öresund och framför allt Kullaberg ger oss mycket bra möjligheter att möta vårt djurliv, Hummer, Krabba, Sälar och tumlare träffar vi ofta på under dyk i detta område. De senaste åren har vi även haft besök av tonfisk vid våra dyk.

För att nå större djup så räcker dock Öresund inte till, då får vi ta till stenbrott som ger oss ner till 70 meters djup, under mycket bra förhållanden.

Fridyking som sport?

Fridykning utövas även som sport, både i pool och i hav. Tävlingar hålls i längd i pool och djup i havet. man tävlar även i statisk andhållning.

Dock, vi är primärt ute efter upplevelsen, inte tävlandet. Vårt fokus är att, tillsammans med andra fridykare, uppleva känslan med fridykning.

Alla kan lära sig fridyking, varför inte prova?